https://soundcloud.com/kire-sakura-chan/tuyet-y

Ảnh

bay

Advertisements

Bolg này chỉ giành cho chúng hủ,ta- 1 hủ tâm lý,kiến tạo bởi sự đam mê

luôn cố gắng tìm tòi sáng tạo để phục những con người có chung

niềm mê say như ta,cùng yêu thương sẻ chia……….

Hủ ư? Tiến lên,trên con đường vinh quang………